adjective বিশেষণ পদ

Andorran meaning in assamese

এণ্ডোৰান

 • Pronunciation

  /ænˈdɔːɹən/

 • Definition

  of or relating to or characteristic of Andorra or its people

  এণ্ডোৰা বা ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ

 • Example

  the Andorran hills

  এণ্ডোৰাৰ পাহাৰ