adjective বিশেষণ পদ

Brazilian meaning in assamese

ব্ৰাজিলৰ

  • Pronunciation

    /bɹə.ˈzɪ.lɪ.ən/

  • Definition

    of or relating to or characteristic of Brazil or the people of Brazil

    ব্ৰাজিল বা ব্ৰাজিলৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ