noun বিশেষ্য পদ

Acousticophobia meaning in assamese

একাউষ্টিকফ'বিয়া

 • Pronunciation

  -əʊbiə

 • Definition

  a morbid fear of sounds including your own voice

  নিজৰ মাতকে ধৰি শব্দৰ প্ৰতি এক ৰোগজনিত ভয়

 • Synonyms

  phonophobia (ফ'ন'ফ'বিয়া)