noun বিশেষ্য পদ

Acquiring meaning in assamese

অধিগ্ৰহণ কৰা

 • Pronunciation

  /əˈkwaɪ(ə)ɹɪŋ/

 • Definition

  the act of acquiring something

  কিবা এটা অৰ্জন কৰাৰ কাৰ্য্য

 • Example

  I envied their talent for acquiring.

  তেওঁলোকৰ অধিগ্ৰহণৰ প্ৰতিভাক মই ঈৰ্ষা কৰিছিলোঁ।

 • Synonyms

  getting (প্ৰাপ্ত কৰিছে)