noun বিশেষ্য পদ

Actuator meaning in assamese

এক্টিভেটৰ

  • Pronunciation

    /ˈæk.tjuː.eɪt.ə(ɹ)/

  • Definition

    a mechanism that puts something into automatic action

    কিবা এটাক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কাৰ্য্যত লিপ্ত কৰা এটা ব্যৱস্থা