noun বিশেষ্য পদ

Agent bank meaning in assamese

এজেন্ট বেংক

 • Definition

  a bank that acts as an agent for a foreign bank

  বিদেশী বেংকৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰা বেংক

noun বিশেষ্য পদ

Agent bank meaning in assamese

এজেন্ট বেংক

 • Definition

  a bank named by a lending syndicate of several banks to protect their interests

  কেইবাটাও বেংকৰ ঋণ প্ৰদানকাৰী ছিণ্ডিকেটে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ নামকৰণ কৰা এটা বেংক

 • Synonyms

  lead bank (লিড বেংক)