noun বিশেষ্য পদ

Archbishop meaning in assamese

আৰ্চবিশ্বপ

 • Pronunciation

  /ˌɑː(ɹ)t͡ʃˈbɪʃəp/

 • Definition

  a bishop of highest rank

  সৰ্বোচ্চ পদবীৰ বিচপ

noun বিশেষ্য পদ

Archbishopric meaning in assamese

আৰ্চবিশ্বপৰ পদ

 • Definition

  the territorial jurisdiction of an archbishop

  এজন আৰ্চবিশ্বপৰ ভূখণ্ডৰ অধিকাৰক্ষেত্ৰ