adjective বিশেষণ পদ

Autobiographic meaning in assamese

আত্মজীৱনীমূলক

 • Pronunciation

  /ˈɔː.təʊˌbaɪ.ə.ɡɹæf.ɪk.əl/

 • Definition

  relating to or in the style of an autobiography

  আত্মজীৱনীৰ সৈতে জড়িত বা শৈলীত

 • Example

  they compiled an autobiographical history of the movement

  তেওঁলোকে আন্দোলনৰ আত্মজীৱনীমূলক ইতিহাস সংকলন কৰিছিল

 • Synonyms

  autobiographical (আত্মজীৱনীমূলক)

adjective বিশেষণ পদ

Autobiographic meaning in assamese

আত্মজীৱনীমূলক

 • Definition

  of or relating to or characteristic of an autobiographer

  আত্মজীৱনীকাৰৰ সৈতে জড়িত বা তেওঁৰ বৈশিষ্ট্য

 • Example

  They seldom suppressed their autobiographic tendencies.

  তেওঁলোকে নিজৰ আত্মজীৱনীমূলক প্ৰৱণতাক খুব কমেইহে দমন কৰিছিল।

 • Synonyms

  autobiographical (আত্মজীৱনীমূলক)

adjective বিশেষণ পদ

Autobiographical meaning in assamese

আত্মজীৱনীমূলক

 • Definition

  of or relating to or characteristic of an autobiographer

  আত্মজীৱনীকাৰৰ সৈতে জড়িত বা তেওঁৰ বৈশিষ্ট্য

 • Definition

  They seldom suppressed their autobiographical tendencies.

  তেওঁলোকে নিজৰ আত্মজীৱনীমূলক প্ৰৱণতাক খুব কমেইহে দমন কৰিছিল।

 • Synonyms

  autobiographic (আত্মজীৱনীমূলক)

adjective বিশেষণ পদ

Autobiographical meaning in assamese

আত্মজীৱনীমূলক

 • Definition

  relating to or in the style of an autobiography

  আত্মজীৱনীৰ সৈতে জড়িত বা শৈলীত

 • Definition

  they compiled an autobiographical history of the movement

  তেওঁলোকে আন্দোলনৰ আত্মজীৱনীমূলক ইতিহাস সংকলন কৰিছিল

 • Synonyms

  autobiographic (আত্মজীৱনীমূলক)