noun বিশেষ্য পদ

Baccarat meaning in assamese

বেকাৰেট

 • Pronunciation

  /ˈbækəɹɑː/

 • Definition

  a card game played in casinos in which two or more punters gamble against the banker

  কেচিনোত খেলা কাৰ্ড গেম য'ত দুজন বা তাতকৈ অধিক পাণ্টাৰে বেংকাৰৰ বিৰুদ্ধে জুৱা খেলে

 • Synonyms

  chemin de fer (চেমিন দে ফেৰ)