noun नाम

Bermuda rig meaning in konkani

बर्म्युडा रिग

  • Definition

    a rig of triangular sails for a yacht

    नौकेखातीर त्रिकोणी पालांची एक रिग

  • Synonyms

    Bermudian rig (बर्म्युडियन रिग)

    Bermudan rig (बर्म्युडान रिग)