adjective ವಿಶೇಷಣ

Alaskan meaning in kannada

ಅಲಾಸ್ಕನ್

  • Pronunciation

    /əˈlæskən/

  • Definition

    relating to or characteristic of the state or people of Alaska

    ಅಲಾಸ್ಕಾದ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣ