adjective ವಿಶೇಷಣ

Cenozoic meaning in kannada

ಸೆನೋಜೋಯಿಕ್

  • Pronunciation

    /ˌkeɪnəʊˈzəʊɪk/

  • Definition

    of or relating to or denoting the Cenozoic era

    ಸೆನೋಜೋಯಿಕ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸುವ