adjective ವಿಶೇಷಣ

Greco-Roman meaning in kannada

ಗ್ರೀಕೋ-ರೋಮನ್

 • Pronunciation

  /ˌɡɹiːkəʊˈɹəʊmən/

 • Definition

  of or pertaining to or characteristic of the ancient Greek and Roman cultures

  ಪುರಾತನ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣ

 • Synonyms

  classical (ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ)