noun ನಾಮಪದ

HDTV meaning in kannada

HDTV

 • Pronunciation

  [e̞t̚t͡ɕidʲiːtʲiːbɯ̟ᵝi]

 • Definition

  a television system that has more than the usual number of lines per frame so its pictures show more detail

  ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್‌ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೂರದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ

 • Synonyms

  high-definition television (ಉನ್ನತ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ದೂರದರ್ಶನ)