noun നാമം

Caesaropapism meaning in malayalam

സീസറോപാപിസം

  • Definition

    the doctrine that the state is supreme over the church in ecclesiastical matters

    സഭാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണകൂടം സഭയെക്കാൾ പരമോന്നതമാണെന്ന സിദ്ധാന്തം