adjective विशेषण

Episcopal meaning in marathi

एपिस्कोपल

 • Definition

  of or pertaining to or characteristic of the Episcopal church

  एपिस्कोपल चर्चचे किंवा त्याच्याशी संबंधित किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण

 • Example

  the Episcopal hierarchy

  एपिस्कोपल पदानुक्रम

 • Synonyms

  Episcopalian (एपिस्कोपॅलियन)

adjective विशेषण

Episcopalian meaning in marathi

एपिस्कोपॅलियन

 • Definition

  of or pertaining to or characteristic of the Episcopal church

  एपिस्कोपल चर्चचे किंवा त्याच्याशी संबंधित किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण

 • Synonyms

  Episcopal (एपिस्कोपल)