noun नाम

FAQ meaning in marathi

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

  • Pronunciation

    /ˌɛf.eɪˈkjuː/

  • Definition

    a list of questions that are frequently asked (about a given topic) along with their answers

    वारंवार विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांची यादी (दिलेल्या विषयाबद्दल) त्यांच्या उत्तरांसह