adjective विशेषण

Finnish meaning in marathi

फिनिश

 • Pronunciation

  /ˈfɪnɪʃ/

 • Definition

  of or relating to or characteristic of Finland or the people of Finland

  फिनलंड किंवा फिनलंडच्या लोकांशी संबंधित किंवा त्यांचे वैशिष्ट्य

 • Example

  Finnish architecture is usually very modern.

  फिन्निश आर्किटेक्चर सहसा खूप आधुनिक असते.

noun नाम

Finnish meaning in marathi

फिनिश

 • Definition

  the Finnish language

  फिनिश भाषा

 • Example

  Finnish is very different from most European languages.

  फिनिश भाषा बहुतेक युरोपियन भाषांपेक्षा खूप वेगळी आहे.

noun नाम

Finnish meaning in marathi

फिनिश

 • Definition

  collectively, the people of Finland

  एकत्रितपणे, फिनलंडचे लोक

 • Example

  The Finnish have very well trained teachers.

  फिन्निश लोकांमध्ये खूप चांगले प्रशिक्षित शिक्षक आहेत.