adjective विशेषण

Flemish meaning in marathi

फ्लेमिश

 • Pronunciation

  /ˈflɛmɪʃ/

 • Definition

  of or relating to Flanders or its people or language or culture

  फ्लॅंडर्स किंवा त्याच्या लोकांशी किंवा भाषा किंवा संस्कृतीशी संबंधित

 • Example

  The Flemish population of Belgium was proud of its heritage.

  बेल्जियमच्या फ्लेमिश लोकसंख्येला त्यांच्या वारशाचा अभिमान होता.

adjective विशेषण

Flemish-speaking meaning in marathi

फ्लेमिश बोलणारे

 • Definition

  able to communicate in Flemish

  फ्लेमिशमध्ये संवाद साधण्यास सक्षम