noun नाम

GPS meaning in marathi

जीपीएस

  • Pronunciation

    /d͡ʐi.piˈɛs/

  • Definition

    a navigational system involving satellites and computers that can determine the latitude and longitude of a receiver on Earth by computing the time difference for signals from different satellites to reach the receiver

    उपग्रह आणि संगणकांचा समावेश असलेली नॅव्हिगेशनल सिस्टीम जी पृथ्वीवरील रिसीव्हरचे अक्षांश आणि रेखांश निर्धारित करू शकते आणि रिसीव्हरपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेगवेगळ्या उपग्रहांकडून सिग्नलच्या वेळेतील फरकाची गणना करून