noun ବିଶେଷ୍ୟ

Discontentment meaning in oriya

ଅସନ୍ତୋଷ

 • Pronunciation

  /dɪskənˈtɛntmənt/

 • Definition

  a longing for something better than the present situation

  ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଭଲ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା |

 • Synonyms

  discontent (ଅସନ୍ତୋଷ)