noun பெயர்ச்சொல்

ICU meaning in tamil

ஐ.சி.யு

  • Definition

    a hospital unit staffed and equipped to provide intensive care

    ஆஸ்பத்திரி பிரிவு பணியாளர்கள் மற்றும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கும் வசதி கொண்டது

  • Synonyms

    intensive care unit (தீவிர சிகிச்சை பிரிவு)