noun বিশেষ্য পদ

A cold day in hell meaning in assamese

নৰকত এটা ঠাণ্ডা দিন

  • Definition

    time of occurrence of an event that will never happen

    কেতিয়াও নহ’বলগীয়া কোনো এটা পৰিঘটনাৰ সংঘটনৰ সময়

  • Example

    It will be a cold day in hell before I take another math exam.

    আন এটা গণিতৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে নৰকত ঠাণ্ডা দিন হ’ব।