noun বিশেষ্য পদ

Absorbent cotton meaning in assamese

শোষক কপাহ

  • Pronunciation

    /æbˈsɔɹ.bn̩t ˈkɑ.tn̩/

  • Definition

    cotton made absorbent by removal of the natural wax

    প্ৰাকৃতিক মাম আঁতৰাই শোষক কৰা কপাহ