noun বিশেষ্য পদ

Absorption factor meaning in assamese

শোষণ কাৰক

 • Pronunciation

  /æbˈsɔɹp.ʃn̩ ˈfæk.tɚ/

 • Definition

  (physics) the property of a body that determines the fraction of the incident radiation or sound flux absorbed or absorbable by the body

  (পদাৰ্থ বিজ্ঞান) কোনো বস্তুৰ ধৰ্ম যিয়ে শৰীৰে শোষণ বা শোষণ কৰিব পৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত বিকিৰণ বা শব্দ প্ৰবাহৰ অংশ নিৰ্ধাৰণ কৰে

 • Synonyms

  absorptivity (শোষণ ক্ষমতা)