noun നാമം

Bermuda plan meaning in malayalam

ബെർമുഡ പ്ലാൻ

  • Definition

    a hotel plan that provides a full breakfast daily

    ദിവസവും മുഴുവൻ പ്രഭാതഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ പ്ലാൻ