adjective విశేషణము

Sierra Leonean meaning in telugu

సియెర్రా లియోనియన్

  • Definition

    of or relating to Sierra Leone or its people

    సియెర్రా లియోన్ లేదా దాని ప్రజలకు సంబంధించినది

  • Example

    Sierra Leonean politics

    సియెర్రా లియోనియన్ రాజకీయాలు