adjective বিশেষণ পদ

Anglican meaning in assamese

এংলিকান

 • Pronunciation

  /ˈæŋ.ɡlɪ.kən/

 • Definition

  of or pertaining to or characteristic of the Anglican church

  এংলিকান গীৰ্জাৰ বা ইয়াৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্য

 • Example

  an Anglican bishop

  এজন এংলিকান বিচপ