adjective বিশেষণ পদ

Argentinian meaning in assamese

আৰ্জেণ্টিনাৰ

 • Pronunciation

  /ɑɹ.ˌd͡ʒən.ˈti.ni.ən/

 • Definition

  of or relating to or characteristic of Argentina or its people

  আৰ্জেন্টিনা বা ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ

 • Example

  Argentinian tango

  আৰ্জেণ্টিনাৰ টেংগো

 • Synonyms

  Argentine (আৰ্জেণ্টিনাৰ)