adjective বিশেষণ পদ

Bavarian meaning in assamese

বাভাৰিয়ান

 • Pronunciation

  /bəˈvɛəɹɪən/

 • Definition

  of or relating to or characteristic of Bavaria or its people

  বাভাৰিয়া বা ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ

 • Example

  Bavarian beer

  বাভাৰিয়ান বিয়েৰ