adjective বিশেষণ পদ

Bulgarian meaning in assamese

বুলগেৰিয়ান

 • Pronunciation

  /bʌlˈɡɛɹi.ən/

 • Definition

  of or relating to or characteristic of Bulgaria or its people

  বুলগেৰিয়া বা ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ

 • Example

  the Bulgarian capital is Sofia

  বুলগেৰিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে ছফিয়া