adjective বিশেষণ পদ

Jordanian meaning in assamese

জৰ্ডানিয়ান

 • Pronunciation

  /d͡ʒɔːˈdeɪnɪən/

 • Definition

  of or relating to or characteristic of Jordan or its people

  জৰ্ডান বা ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ

 • Example

  There are many important Jordanian archeological sites.

  জৰ্ডানৰ বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থান আছে।