adjective বিশেষণ পদ

Macedonian meaning in assamese

মেচিডোনিয়ান

 • Pronunciation

  /mæsəˈdəʊnɪən/

 • Definition

  of or relating to Macedonia or its inhabitants

  মেচিডোনিয়া বা ইয়াৰ বাসিন্দাসকলৰ বা ইয়াৰ সৈতে জড়িত

 • Example

  Macedonian hills

  মেচিডোনিয়াৰ পাহাৰ