adjective বিশেষণ পদ

Manchurian meaning in assamese

মানচুৰিয়ান

 • Pronunciation

  /mænˈt͡ʃʊəɹiən/

 • Definition

  of or relating to or characteristic of Manchuria or its people or their culture

  মানচুৰিয়া বা ইয়াৰ লোক বা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ

 • Example

  the Manchurian invasion

  মানচুৰিয়ান আক্ৰমণ