adjective বিশেষণ পদ

Newtonian meaning in assamese

নিউটনিয়ান

 • Pronunciation

  /njuːˈtəʊnɪən/

 • Definition

  of or relating to or inspired by Sir Isaac Newton or his science

  ছাৰ আইজাক নিউটন বা তেওঁৰ বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত বা ইয়াৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত

 • Example

  Newtonian physics

  নিউটনৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান