noun বিশেষ্য পদ

Abdominocentesis meaning in assamese

পেটৰ চেণ্টেছিছ

 • Pronunciation

  /æbˌdɑm.ɪ.noʊ.sɜnˈti.səs/

 • Definition

  centesis of the belly to remove fluid for diagnosis

  ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ বাবে তৰল পদাৰ্থ আঁতৰাবলৈ পেটৰ চেণ্টেচিছ কৰা

 • Synonyms

  paracentesis (পেৰাচেণ্টেছিছ)