adjective বিশেষণ পদ

Abdominovesical meaning in assamese

এবডোমিনোভেচিকেল

  • Definition

    of or relating to the abdomen and the urinary bladder

    পেট আৰু প্ৰস্ৰাৱৰ মূত্ৰাশয়ৰ বা ইয়াৰ সৈতে জড়িত