noun বিশেষ্য পদ

Abolition meaning in assamese

বিলোপ কৰা

 • Pronunciation

  /ˌæb.əˈlɪʃ.n̩/

 • Definition

  the act of abolishing a system or practice or institution (especially abolishing slavery)

  কোনো ব্যৱস্থা বা প্ৰথা বা প্ৰতিষ্ঠান বিলুপ্ত কৰাৰ কাৰ্য্য (বিশেষকৈ দাসত্ব বিলুপ্ত কৰা)

 • Example

  the abolition of capital punishment

  মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্ত কৰা

 • Synonyms

  abolishment (বিলোপ কৰা)

adjective বিশেষণ পদ

Abolitionary meaning in assamese

বিলোপমূলক

 • Definition

  relating to or favoring abolition, especially abolition of slavery

  বিশেষকৈ দাসত্ব বিলুপ্তিৰ সৈতে জড়িত বা পক্ষপাতী

noun বিশেষ্য পদ

Abolitionist meaning in assamese

বিলোপবাদী

 • Definition

  a reformer who favors abolishing slavery

  দাসত্ব বিলুপ্ত কৰাৰ পক্ষপাতী এজন সংস্কাৰক

 • Synonyms

  emancipationist (মুক্তিবাদী)

noun বিশেষ্য পদ

Abolitionism meaning in assamese

বিলোপবাদ

 • Definition

  the doctrine that calls for the abolition of slavery

  দাসত্ব বিলুপ্তিৰ আহ্বান জনোৱা মতবাদ