noun বিশেষ্য পদ

Abradant meaning in assamese

abradant

 • Pronunciation

  /əˈbɹeɪd.n̩t/

 • Definition

  a tool or machine used for wearing down or smoothing or polishing

  ক্ষয় বা মসৃণ বা পলিচিং কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি বা মেচিন

 • Synonyms

  abrader (abrader)

noun বিশেষ্য পদ

Abradant meaning in assamese

abradant

 • Definition

  a substance that abrades or wears down

  ঘৰ্ষণ বা ক্ষয় যোৱা পদাৰ্থ

 • Synonyms

  abrasive (ঘৰ্ষণকাৰী)