noun বিশেষ্য পদ

Abrogator meaning in assamese

abrogator

  • Pronunciation

    /ˈæb.ɹəˌɡeɪ.tɚ/

  • Definition

    an authority or official empowered to abolish or annul or repeal

    বিলুপ্ত বা বাতিল বা বাতিল কৰাৰ ক্ষমতা থকা কৰ্তৃপক্ষ বা বিষয়া