noun বিশেষ্য পদ

Absorbance meaning in assamese

শোষণ ক্ষমতা

 • Pronunciation

  /əbˈsɔɹ.bn̩s/

 • Definition

  (physics) a measure of the extent to which a substance transmits light or other electromagnetic radiation

  (পদাৰ্থ বিজ্ঞান) কোনো পদাৰ্থই পোহৰ বা অন্যান্য বিদ্যুৎচুম্বকীয় বিকিৰণ কিমানখিনি প্ৰেৰণ কৰে তাৰ পৰিমাপ

 • Synonyms

  optical density (অপটিকেল ঘনত্ব)