adjective বিশেষণ পদ

Absorbefacient meaning in assamese

শোষণকাৰী

 • Pronunciation

  /æbˌsɔɹ.bəˈfeɪ.ʃn̩t/

 • Definition

  inducing or promoting absorption

  শোষণ প্ৰৰোচিত বা প্ৰসাৰিত কৰা

 • Synonyms

  sorbefacient (sorbefacient)