noun বিশেষ্য পদ

Accentuation meaning in assamese

উচ্চাৰণ

 • Pronunciation

  /ˌæk.ˌsɛn.t͡ʃə.ˈweɪ.ʃən/

 • Definition

  the act of giving special importance or significance to something

  কিবা এটাক বিশেষ গুৰুত্ব বা তাৎপৰ্য্য দিয়াৰ কাৰ্য্য

 • Synonyms

  emphasizing (জোৰ দি)

noun বিশেষ্য পদ

Accentuation meaning in assamese

উচ্চাৰণ

 • Definition

  the use or application of an accent

  উচ্চাৰণৰ ব্যৱহাৰ বা প্ৰয়োগ