noun বিশেষ্য পদ

Acciaccatura meaning in assamese

acciaccatura

 • Pronunciation

  /əˌt͡ʃɑkəˈtʊɹə/

 • Definition

  an embellishing note usually written in smaller size

  সাধাৰণতে সৰু আকাৰত লিখা এটা সজোৱা টোকা

 • Synonyms

  grace note (গ্ৰেচ নোট)