noun বিশেষ্য পদ

Accountancy meaning in assamese

একাউণ্টেন্সি

 • Pronunciation

  /ə.ˈkaʊnt.ən.si/

 • Definition

  the occupation of maintaining and auditing records and preparing financial reports for a business

  ৰেকৰ্ড ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু অডিটিং আৰু ব্যৱসায়ৰ বাবে বিত্তীয় প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ বৃত্তি

 • Synonyms

  accounting (একাউণ্টিং)