adjective বিশেষণ পদ

Acculturational meaning in assamese

সংস্কৃতিগত

 • Pronunciation

  /ə.ˌkʌl.t͡ʃə.ˈɹeɪ.ʃən.əl/

 • Definition

  of or relating to acculturation

  সংস্কৃতিকৰণৰ বা ইয়াৰ সৈতে জড়িত

 • Synonyms

  acculturative (সাংস্কৃতিক)