adjective विशेशण

Cartesian meaning in konkani

कार्टेशियन

 • Pronunciation

  /kɑːɹ ˈtiːziən/

 • Definition

  of or relating to Rene Descartes or his works

  रेने डेकार्ट वा ताच्या ग्रंथांचो वा ताचेकडेन संबंदीत आशिल्लो

 • Example

  Cartesian linguistics

  कार्टेशियन भाशाशास्त्र