noun नाम

Spork meaning in konkani

स्पोर्क हें द्रव्य

  • Definition

    trademark for a plastic eating utensil that has both tines and a bowl like a spoon

    प्लास्टीकच्या खावपाच्या आयदनाचो वेपारी चिन्न, जातूंत दांत आनी चमच्या सारकी बावली दोनूय आसतात