adjective વિશેષણ

Biedermeier meaning in gujarati

બાયડેર્મિયર

  • Definition

    of or relating to a style of furniture developed in Germany in the 19th century

    19મી સદીમાં જર્મનીમાં વિકસિત ફર્નિચરની શૈલીની અથવા તેનાથી સંબંધિત