adjective વિશેષણ

Malayo-Polynesian meaning in gujarati

મલયો-પોલીનેશિયન

  • Pronunciation

    /məˌleɪəʊˌpɒlɪˈniːʒən/

  • Definition

    of or relating to the Malayo-Polynesian branch of the Austronesian languages

    ઓસ્ટ્રોનેશિયન ભાષાઓની મલયો-પોલીનેશિયન શાખાના અથવા તેનાથી સંબંધિત